Bluskap met schottenBluskap voor DC-schakelaars

De bluskap van bepaalde DC schakelaars voor treinen voldeed niet meer door de toegenomen bovenleidingspanning. Early Minute ontwikkelde en testte hiervoor, samen met de producent, een nieuw type bluskap. Op dit nieuwe ontwerp is patent aangevraagd en verkregen.