EN 795 test voor ankerpunt

Voor het elektro permanent ankerpunt is een indicatieve test uitgevoerd. Hierbij is vastgesteld dat wanneer de test conform de EN 795 eisen wordt uitgevoerd de statische en dynamische kracht van dezelfde grootte zijn. Voor een valgewicht van 100 kg over een hoogte van 2,5 meter wordt bij gebruik van de voorschreven lijn een dynamische kracht van 10.000 N. Deze is gelijk aan de vereiste statische kracht.

Vervoerssysteem doorgelicht

Na een meetperiode van vijf maanden biedt Early Minute het eindrapport aan over onduidelijke storingen bij een vervoerssysteem. Het totale systeem schakelt zichzelf regelmatig spontaan uit, nog voordat een probleem op het spoornet optreedt. Early Minute bracht het complete systeem in kaart. Uit simulaties van de infrastructuur en de voertuigen, blijkt dat deze elkaar beïnvloeden. Oorzaak is een te hoge minusaarde spanning van het systeem. Dit maakt het systeem overgevoelig voor elektromagnetische invloeden van het voertuig op o.a. de beveiligingsapparatuur. Gaandeweg de metingen ontdekt Early Minute dat een duidelijk beeld van het systeem ontbreekt. Veel kennis leeft in de hoofden van de mensen. Early Minute heeft aanbevelingen gedaan om hier verbetering in aan te brengen.

Patent voor mobiel magnetisch ankerpunt

Early Minute ontwikkelt met Elektro Permanent magneten een klimsysteem waarmee tegen stalen oppervlakken kan worden geklommen, het zogenoemde kleefklimmen. Hiermee kan op relatief eenvoudige wijze toch onderhoud, inspectie en metingen worden uitgevoerd op moeilijk bereikbare plaatsen, zoals scheepswanden, windmolens, hoogspanningsmasten, tanks, vaten, silo’s en stalen bruggen. Klimmers zijn altijd gezekerd aan een veiligheidslijn die aan een veilig ankerpunt is bevestigd. Dit ankerpunt kan vast zijn, maar er is ook behoefte aan een verplaatsbaar, mobiel ankerpunt. Early Minute realiseerde een dergelijk mobiel ankerpunt met Elektro Permanent magneten. Dit ankerpunt wordt geïntegreerd met een inrichting die de werkelijke houdkracht bepaalt voordat het punt wordt belast. Hiermee voldoet het systeem aan de internationale normen voor een mobiel ankerpunt (EN 795). Early Minute heeft het patent hiervoor verkregen.