Elektromagnetische velden

De term elektromagnetisme geeft aan dat elektrische en magnetische verschijnselen verstrengeld zijn. Zo zal een veranderlijk magnetisch veld een elektrisch veld opwekken en omgekeerd. Dit heet elektromagnetische inductie en vormt de basis voor de werking van dynamo’s, elektromotoren en transformatoren. De ontwikkeling van magnetische materialen loopt nog volop door naar steeds grotere energiedichtheid.

Stationair en fluctuerend magnetisch veld
Early Minute adviseert voor zowel stationaire, als voor fluctuerende magnetische toepassingen.

  • Statische hoogspanningstoepassingen zijn te vinden in tractietoepassingen voor het Nederlandse spoor, dat voor 90% met 1500 Vdc wordt gevoed. Eigen projecten van Early Minute op dit gebied zijn het magnetisch kleefklimmen en de magnetische scheidingslas. Bekrachtiging van schakelaars gebeurt ook vaak elektromagnetisch. Early Minute ondersteunt verschillende bedrijven op dit gebied.
  • Wanneer elektrische velden variëren in de tijd ontstaan daaraan gekoppelde magnetische velden. Snelle variaties kunnen alle omliggende elektrische systemen beïnvloeden (EMC), zoals bijvoorbeeld bij treinsystemen met zowel
    25 kV 50 Hz als1500 Vdc-systemen. Zowel in de baan als in de trein ontstaan dan allerhande effecten die schadelijk kunnen zijn.