EMC

Wanneer elektrische velden variëren in de tijd ontstaan daaraan gekoppelde magnetische velden. Wanneer de variaties snel zijn kan dit alle omliggende elektrische systemen beïnvloeden. Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) zegt iets over hoe apparatuur zich gedraagt in haar elektromagnetische omgeving: beïnvloedt de apparatuur andere apparatuur of wordt het beïnvloed door andere apparatuur.

Voorbeelden van beïnvloeding
Een voorbeeld is de beïnvloeding van treinsystemen met verschillende voedingsspanningen, zoals bij de parallelloop tussen 25 kV 50 Hz systemen en 1500 Vdc-systemen. Hierbij ontstaan zowel in de baan als in de trein allerlei effecten, die schadelijk kunnen zijn. EMC speelt niet alleen via de elektromagnetische koppeling voor naast elkaar liggende tractie systemen. Ook via de ondergrond verplaatsen zich grote stromen, de zogeheten zwerfstromen. Vooral DC-zwerfstromen kunnen door hun aard grote problemen veroorzaken door elektrocorrosie.

En nog meer voorbeelden
Natuurverschijnselen als bliksem, corona, St Elmus vuur of poollicht kunnen EMC-problemen opleveren. EMC kan overspraak of elektrocorrosie in elektrosystemen veroorzaken. Maar ook in betonconstructies kan EMC kwaadaardige gevolgen hebben, met betonrot als gevolg. Ook wordt EMC wel in verband gebracht met gezondheidsklachten, zoals bij UMTS- en hoogspanningsmasten.

Analyse én oplossingen
Early Minute wijst de klant op een mogelijk EMC-probleem. Na analyse van het volledige probleem stelt Early Minute oplossingen voor. Early Minute kan vervolgens uw engineers begeleiden bij de implementatie van de oplossing. Hierbij hoort ook het begeleiden van testen en metingen.