Energie

Het Nederlandse elektriciteitsvoorzieningssysteem is een van de meest betrouwbare transmissie- en distributienetwerken ter wereld. Deze bedrijfszekerheid willen netbeheerders uiteraard zo houden en liefst verbeteren daar waar mogelijk. Aan de andere kant probeert een netbeheerder uiteraard kosten te drukken. Early Minute denkt mee bij de optimalisatie van uw netwerk, van ontwerp- en testfase tot en met de implementatiefase. Dit kan zijn op componentniveau, zoals hoogspanningslijnen en schakelaars, maar Early Minute kan ook het complete systeem analyseren en helpen optimaliseren.

Meerwaarde voor organisatie
Maar ook bij problemen wordt Early Minute ingezet. Early Minute analyseert het probleem en gaat door totdat een oplossing is bereikt. In de energiemarkt gaat het om grote belangen met vaak grote financiële consequenties. Early Minute is zich hiervan zeer bewust en kan uitstekend met deze druk omgaan. Early Minute kan zich hierbij verantwoorden van engineersniveau tot en met boardroom. Early Minute hanteert altijd optimale transparantie in kennisoverdracht en biedt daarom meerwaarde voor uw projecten, uw organisatie en uw team.