Kennis

Early Minute biedt dagelijks complexe technische problemen het hoofd. Kennis is de kern van Early Minute.  Multidisciplinaire kennis gecombineerd met één persoonlijk aanspreekpunt is echter dé toegevoegde waarde van Early Minute.

Kennisoverdracht
Early Minute biedt maximale flexibiliteit, zoals directe beschikbaarheid en complete transparantie in kennisoverdracht. Early Minute is hierbij onafhankelijk, ongebonden aan hiërarchische beslissingsniveau’s, onpartijdig en discreet. Early Minute houdt van technische uitdagingen. Hoe complexer, hoe beter.

State-of-the-art
Early Minute streeft continu naar het beste resultaat met ‘state­-of­-the­-art’ technologie. Innovatie staat dan ook hoog in het vaandel. Early Minute heeft zeven patenten in uiteenlopende applicaties. Gemeenschappelijk kenmerk van deze vindingen is het (beheersen van het) elektro magnetische veld in ruimte en tijd.

Kennisgebieden
Early Minute past elektromagnetische kennis toe in de volgende kennisgebieden: DC­-schakelaars en ­relais, elektromagnetische velden, EMC, hoogspanningstechniek, plasmafysica, productinnovatie, systeemtechniek, vacuümtechniek en vermogenselektronica.