MHD voortstuwing

Yamato-1 MHD aangepast

Door de snelle ontwikkeling van vermogenselektronica ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor snelle oppervlakteschepen met een Magneto Hydro Dynamische (MHD)voortstuwer. MHD voortstuwers werken doordat de Lorentzkracht direct op de waterstroom aangrijpt, wanneer een elektrische stroom en een magnetisch veld in een straalbuis worden aangebracht. De grootte van de elektrische stroom bepaalt de grootte van de voortstuwkracht.

Verbeterd rendement
Early Minute maakte, in samenwerking met andere partijen, een voorstudie. Aangegeven is hoeveel rendementswinst ten opzichte van conventionele aandrijvingen te behalen is en welke technologische hindernissen er nog te nemen zijn. Cruciaal bij MHD voortstuwers is het ontwerp van de straalbuis en de elektrische spoelen zo in te richten dat geen extern magnetisch veld ontstaat.