Markt

HAAS-ASSOCIATIE15Early Minute is actief daar waar elektromagnetische vraagstukken optreden. In de praktijk komt dat neer op:

  • Sectoren waar elektrische aandrijvingen worden gebruikt, zoals de vervoers- en overslagsector en de maritieme sector.
  • Sectoren waar nieuwe hoogwaardige technologie wordt geïmplementeerd in bestaande apparaten,
    zoals de high end industry en de health industry

Diversiteit
Early Minute richt zich niet alleen op grote industrieën. Ook het MKB en de vijf Nederlandse Grote Technologische Instituten (GTI’s), Universiteiten en HBO-instellingen zijn klanten van Early Minute. Daarnaast weten ook investeerders Early Minute te vinden om projecten, waarin elektromagnetisme een rol speelt, op hun waarde te beoordelen.