Patent voor mobiel magnetisch ankerpunt

Early Minute ontwikkelt met Elektro Permanent magneten een klimsysteem waarmee tegen stalen oppervlakken kan worden geklommen, het zogenoemde kleefklimmen. Hiermee kan op relatief eenvoudige wijze toch onderhoud, inspectie en metingen worden uitgevoerd op moeilijk bereikbare plaatsen, zoals scheepswanden, windmolens, hoogspanningsmasten, tanks, vaten, silo’s en stalen bruggen. Klimmers zijn altijd gezekerd aan een veiligheidslijn die aan een veilig ankerpunt is bevestigd. Dit ankerpunt kan vast zijn, maar er is ook behoefte aan een verplaatsbaar, mobiel ankerpunt. Early Minute realiseerde een dergelijk mobiel ankerpunt met Elektro Permanent magneten. Dit ankerpunt wordt geïntegreerd met een inrichting die de werkelijke houdkracht bepaalt voordat het punt wordt belast. Hiermee voldoet het systeem aan de internationale normen voor een mobiel ankerpunt (EN 795). Early Minute heeft het patent hiervoor verkregen.