STEIGER ANKERPUNT

Voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden aan stalen silo- of scheepswanden is een enorm brede steigerwand niet meer nodig. Door een ankerpunt te gebruiken dat met elektromagneten aan de wand wordt gekoppeld volstaat een eenvoudige smalle steiger. Dit resulteert in een enorme kostenbesparing zonder afbreuk te doen aan veiligheid: het ankerpunt biedt gegarandeerd die kracht die de steigerbouwer wenst. Early Minute ontwikkelde dit product waaraan in 2013 patent is verleend. Deze activiteit is in een aparte BV ondergebracht: McNetiq BV.