Vacuümtechniek

HAAS-ASSOCIATIE7 LO-RESHoge veldsterkten bij een lage druk (vacuüm) levert effecten op zoals door L.K.H.F. Paschen vastgelegd in de Paschenkromme (1889). Bij afnemende druk verlaagt de doorslagspanning tot een minimum is bereikt (350 V). Verdere drukverlaging leidt tot een sterk verhoogde doorslagveldsterkte.

Oude kennis nog steeds actueel
Deze kennis is al zeer oud, maar nog steeds actueel voor elektrische toepassingen bij verlaagde drukken. Voor drukken boven de 1 mbar neemt de toegestane spanning ongeveer lineair af met de luchtdruk: bij 0,5 bar is nog maar de halve spanning toegestaan. Early Minute beschikt over de kennis en ervaring om de verschijnselen rondom elektrische systemen in vacuümomstandigheden te verklaren. Early Minute analyseert mogelijke problemen en stelt oplossingsrichtingen voor. Aan de hand van meet- en testplannen begeleidt Early Minute uw engineers naar een oplossing voor het probleem. Early Minute rust niet voordat het probleem werkelijk is opgelost.