Vermogenselektronica

Bij vermogenselektronica komen energietechniek en elektronica samen. Vermogenselektronica ontstond uit de behoefte om de snelheid van elektromotoren, zoals toegepast bij een trein, verliesvrij te regelen. Vanaf de zestiger jaren gebruikte men hiervoor energieintensieve technieken, zoals rijweerstanden in combinatie met gelijkstroommotoren. Tegenwoordig zijn tractieaandrijvingen veelal moderne draaistroommotoren. Voor zowel de gelijk- als wisselstroomtractie zijn verschillende vermogenscomponenten sinds de zestiger jaren tot ontwikkeling gekomen, zoals de transistor, IGBT, thyristor, GTO en RCT. Early Minute heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van groot vermogen aandrijvingen tot wel 6 MW. Ook niet elektrische aspecten komen hierbij naar voren, zoals warmtehuishouding in de omzetter, productievriendelijke mechanische opbouw, mechanische sterkte bij gecontroleerde sluiting, EMC, levensduur, regeltechniek en hoogspanningstechniek.

Impuls Nederlandse kennisinfrastructuur
Deze kennis leidde tot een nieuw vakgebied: Elektromagnetische Vermogenstechniek. Early Minute is een van de grondleggers van dit vak, waarvoor het Ministerie van Economische zaken een innovatiegericht onderzoeksprogramma (IOP) inrichtte. Met de vele promovendi en even zovele afstudeerders heeft dit vakgebied aldus een impuls gegeven aan de Nederlandse kennisinfrastructuur.