Vervoerssysteem doorgelicht

Na een meetperiode van vijf maanden biedt Early Minute het eindrapport aan over onduidelijke storingen bij een vervoerssysteem. Het totale systeem schakelt zichzelf regelmatig spontaan uit, nog voordat een probleem op het spoornet optreedt. Early Minute bracht het complete systeem in kaart. Uit simulaties van de infrastructuur en de voertuigen, blijkt dat deze elkaar beïnvloeden. Oorzaak is een te hoge minusaarde spanning van het systeem. Dit maakt het systeem overgevoelig voor elektromagnetische invloeden van het voertuig op o.a. de beveiligingsapparatuur. Gaandeweg de metingen ontdekt Early Minute dat een duidelijk beeld van het systeem ontbreekt. Veel kennis leeft in de hoofden van de mensen. Early Minute heeft aanbevelingen gedaan om hier verbetering in aan te brengen.