Werkwijze

De vraagstelling die Early Minute voorgelegd krijgt varieert enorm. Eén specifieke benadering is eigenlijk niet te geven. Grofweg zijn er wel de volgende stappen te onderkennen bij de opdrachten van Early Minute:

Probleemdefinitie
Early Minute inventariseert de huidige situatie. In deze fase wordt het probleem in kaart gebracht, in samenspraak met uw eigen technische specialisten.

Probleemanalyse
De situatie wordt stap voor stap geanalyseerd. Hoe is het probleem ontstaan, wanneer treedt het op en hoe vaak. Wat zijn de omstandigheden? Zijn er wellicht ook niet technische knelpunten en moeten derden worden betrokken of ingeschakeld bij de opdrachtuitvoering.

Uitvoering
Early Minute rust niet totdat het probleem is opgelost. Dit gaat heel ver. Early Minute doorloopt desnoods het complete ontwerptraject, ontwikkeltraject, testtraject en het fabricagetraject. Daarbij kunnen zelfs niet technische aspecten worden geanalyseerd, zoals organisatorische.

Kennisoverdracht
Early Minute hanteert complete transparantie in kennisoverdracht. Desgewenst krijgt opdrachtgever een eindrapport. Zeker zoveel aandacht besteedt Early Minute aan de kennisoverdracht aan de engineers. Zij dienen het probleem, en de oplossing, immers ook in de toekomst te (h)erkennen. Early Minute zorgt er op die manier voor dat de technische oplossing wordt verankerd in de organisatie. Inzet van Early Minute resulteert daardoor altijd in prestatieverbetering van de engineer, het team, het project en de organisatie.

Soms is de enige vraag van een klant kennisoverdracht. Early Minute ontwikkelt en geeft dan een klantspecifieke training waarbij theorie en praktijk hand in hand gaan.